Gebelikte riskler


Gebe kalmış kadınların karşısına çıkabilecek risklerle ilgili bir yazı derledim sizeler için, takıldığınız noktaları alttan yorum olarak sorun, elimden geldiğince cevaplarım. Risk, belirli bir olayın ortaya çıkma olasılığıdır.
“Risk altındaki” bir hamilelik, anne ve / veya bebekte olumsuz sonuç olasılığının genel olarak hamile kadınlar için olduğundan daha fazla olduğu bir durumdur.
Belirli bir olayın riski ile ilişkili faktörler ‘risk belirteçleridir.
‘Yüksek risk’ ve ‘düşük risk’ terimlerinin yararlı olması için, özel risklerin olasılığı, niteliği ve kapsamı dikkate alınmalıdır.
Belirli bir sonucun yüksek riski mutlaka başka bir olumsuz sonuç riski anlamına gelmez.
Kötü bir sonucu olan ciddi bir durumun düşük riski, küçük etkileri olan daha düşük bir problem riskinden daha fazla ağırlık verilmelidir.
Risk algısı bireyler arasında değişmektedir.

Son zamanlarda yapılan bir Sri Lankalı çalışması, düşük riskli gebeliklerde geç risk değerlendirmesi ile olumsuz gebelik sonuçları arasındaki olumsuz korelasyonu göstermektedir; bu, doğum öncesi ziyarette ilk değerlendirmeden sonra hastaların üçüncü trimesterde yeniden değerlendirilmesinin önemini vurgulamaktadır.
Doğumla alakalı riskler nelerdir?

cenin’e ait riskler :
Rahim içi ölüm
erken doğum
intrauterin büyüme geriliği
doğuştan malformasyon
perinatal ölüm

Anneye ait riskler :
Glisemik bozukluklar (GDM ve PGDM)
Hipertansif bozukluklar (PIH ve kronik hipertansiyon)
Kalp hastalıkları
Doğum Öncesi Heamorrage ve Doğum Sonrası Heamorrage
malpresentasyonlar
Çoğul gebelikler
Venöz tromboembolizm
Trombofililer dahil diğer tıbbi bozukluklar
Önceki bebek> 4 kg
Önceki plasental abrupsiyon veya üçüncü aşama anormallik
Önceki sezaryen
Önceki ölü doğum ya da yenidoğan ölümü
Önceki üçüncü derece yırtılma
NTD yokluğunda yükselmiş serum a-fetoprotein (AFP) seviyeleri
Çoklu hamilelik
Hamilelikteki belirli riskleri değerlendirmek için bir rehber

Risk belirleyicilerin varlığı için tarih ve muayene
önceki kayıtların tespiti
diğer sağlık çalışanlarından gelen bilgiler
tüm hamile kadınlara sunulan tarama testleri
Tarama testinin pozitif olduğu veya klinik belirti ve semptomları olanlar için tanısal testler.

Müdahaleler
Teşhis ve tedavi edici müdahalelerin kendine özgü riskleri vardır.
Bazı durumlarda bir müdahale, birinin önlemeye çalıştığı zarara neden olabilir.
Kanıtlanmış fayda olmadan yapılan bir müdahale, ‘zarar vermeyecek’ temeline dayandırılamaz.

%d blogcu bunu beğendi: