Erken gebelik dönemi sorunları


Erken gebelik bozukluklarının üç ana kategorisi:
1. kendiliğinden düşükler
2. ektopik gebelikler
3. Gebelikte trofoblastik bozukluklar (GTD’ler).
Rahim ağzı veya vajinal neoplaziler, enfeksiyonlar ve travma gibi jinekolojik komplikasyonlar benzer semptomlarla ortaya çıkabilir ve ayırıcı tanıda göz önünde bulundurulmalıdır.

Düşük
Tanım
Biyolojik — gebe kalmanın veya cenin canlılığının sağlanmasından önce gebe kalması.
Epidemiyolojik (WHO) – 500 gr veya daha az ağırlığa sahip bir embriyo veya fetüsün annesinden çıkarılması veya çıkarılması.
‘Canlılıktan önce çıkarılma’
Teşhis için ultrason taraması
Her bir ünite, canlı bir embriyonun yanlışlıkla tahliye edilme ihtimalini en aza indirmek için yazılı bir yönetim politikasına sahip olmalıdır.
Bir embriyo ölümü teyit edilmeden önce en az 7 gün arayla iki transvajinal tarama gerekir.
Muayeneleri sadece yeterince eğitilmiş ve ultrason konusunda deneyimli olanlar yapmalıdır.
Aşağıdaki özelliklerin kaydedilmesi gerekir:
keselerin sayısı
tepe uzunluğu (CRL)
ortalama gebelik kesesi çapı
kalp atışı varlığı veya yokluğu
Herhangi bir hematom varlığı
yumurta sarısı kesesi varlığı
yumurtalıkların görünümü
bir embriyo varlığı
ektopik gebeliği öne süren bulgular: Douglas kesesinde tubal kitle veya sıvı.
Aşağıdaki ultrason özellikleri, düşük değerlendirilmesinde yardımcı olur;
Kese çapı (kesilmiş-2cm fetal direği tanımlamalıdır)
Sarısı kesesi varlığı
Fetal kutup 6mm’den fazla olduğunda fetal direğin varlığı ve fetal kalp atışı varlığı
Bununla birlikte, bir embriyonun ölümünün doğrulanabilmesi için en az 7 gün arayla iki transvajinal tarama yapılması gerekir.

SPONTAN DÜŞÜKLER (ÇEŞİTLİ)
oran
Klinik olarak kabul edilen gebelikler arasındaki kayıp oranı yaklaşık% 15’tir. Tanınmayan gebeliklerin dahil edilmesi durumunda% 50’ye yükselebilir. Çoğu ilk 14 hafta içinde ortaya çıkar.
Potansiyel nedenler
Gösterilebilir bir neden yok – bu en yaygın durum
Kromozom anomalileri tüm düşüklerin, özellikle trizomi, XO ve triploidlerin% 25’ine neden olabilir. En sık görülen kromozomal anormallik XO’dur.
Erken embriyonun yapısal ve genetik anormallikleri
Anembriyonik gebelik (‘blighted ovum’) erken ders kitaplarında belirtildiği gibi, muhtemelen plasenta gelişimi ile birlikte erken embriyonik bir ölümdür.
Teratojenlere, fiziksel ajanlara, toksinlere vb. Maruz kalma
Rahim-örn. doğuştan veya edinilmiş servikal yetmezlik; konjenital uterin anomaliler (klasik olarak trimester ortasında ortaya çıkar)
Corpus luteum yetmezliği – korpus luteumun bozulma olasılığı daha yüksektir, çünkü kürtaj, sohbetten ziyade gerçekleşir; Polikistik over hastalığı olan kadınlar arasında düşük yapma oranı korpus luteum yetmezliği ile ilişkili olabilir.
Enfeksiyonlar, örn. kızamıkçık, sitomegalovirüs, peritonite yol açan herhangi bir akut prexial hastalık veya durum.
Anti-fosfolipid sendromu, SLE, nefrit ve böbrek yetmezliği gibi maternal tıbbi bozukluklar.
TEDAVİ MUHTELİF
Özellikler:
amenore hafif vajinal kanama izledi
acı yok
Rahim, uygun bir fetusu olan tarihler için doğru boyuttur.
serviks kapalı.
Ultrasonik tarama fetal bir kalbi gösterebilirse, gebeliğin tatmin edici bir şekilde ilerlemesi% 90 şansı vardır. Progestojenlerin amperik kullanımı son derece tartışılmaktadır, ancak korpus luteal eksikliği olan IVF, uterus anomalileri olan hastalar bu tedaviden fayda görebilirler.
Kaçınılmaz (Eksik) YASAL UYARI
Özellikler:
amenore, ardından ağır vajinal kanama
ağrı ağır kanamayı takip eder (ekopik gebelik)
Rahim, tarihler için küçük, büyük veya doğru boyutta olabilir.
rahim boynu genişliyor ve gebe kaldığı ürünler ostan geçiyor olabilir.

yönetim
Kanama ağırsa veya yukarıdakiler yerine getirilmezse, aktif yönetim gereklidir. Hastanın hemodinamik stabilitesinin başlangıçtaki değerlendirmesi nabız hızı tansiyonu ve idrar çıkışı ile değerlendirildi.
İntravenöz bir hat tercihen kan çapraz eşleme / DT için alınırken kristalloid veya kolloid transfüzyonu ile yerleştirilmiş 16G kanülü.
Ergometrin 0.5 mg i.m. verin. ve uterusun boşaltılmasını düzenler.
Eğer uterus 12 haftadan daha büyükse, tahliye edilmeden önce uterin boyutunda küçülmeye neden olacak şekilde infüzyonunu ayarlayın. Tahliye sırasında perforasyon ve kanama gibi olası komplikasyonları önlemek için büyük özen gösterilmelidir.

Gebelikte dikkat edilecek diğer hususlar


Bu, örneğin diyet, diş bakımı, sigara (bundan kaçın), koitus (hamilelik sonucu olumsuz bir ilişki yoktur), madde bağımlılığı ve analık yardımları gibi sağlık eğitimi ve tavsiyelerde bulunmak için önemli bir zamandır.
Doğum ve emzirme hazırlıkları önceden iyi başlamalıdır.
2. Gebelik fizyolojisi
Gebeliğin erken dönemindeki ilerlemenin zamanlaması Tablo 2.1’de gösterilmiştir.
Gebelikte MALZEME ADAPTASYONU
Bu, vücuttaki her sistemdeki temel fizyolojik değişiklikleri içerir.
Bu değişiklikler hamilelik normal şekilde ilerlerse gerçekleşir.
Fizyolojik adaptasyon olmadığından birçok gebelik komplikasyonları (sadece üçüncü trimesterde belirgin olanları bile) belirlenir.
Muhtemelen en önemli tek uyum, tüm vücudun vasküler endotelidir. Bu özellikle plasental yatakta önemlidir.
Bu değişikliklerin çoğu gebeliğin ilk 5-12 haftasında meydana gelir.

ANNE VE FETUS ARASINDAKİ İLETİŞİM SİSTEMİ

Adaptasyon embriyo / fetus ve anne arasında geçen sinyallere bağlıdır. Sinyallerin çoğu, örneğin aşağıdakilerin aracılık ettiği trofoblasttan kaynaklanır:

hücre adezyon molekülleri (birçoğu büyüme faktörü veya reseptörleri olarak görev yapar) ve sitokinler. Bunlar yerel olarak kararnamelere göre hareket ediyor
yerel ve uzak etkiler için çok sayıda hormon (örneğin, östrojenler, progesteron, insan koryonik gonaklotrofin (hCG))
Gebelikte Fizyolojik Değişiklikler

Gebelikte hemodinamik değişiklikler

Kardiyak debisi (CO) 20 haftada% 40’a kadar artar ve daha sonra o seviyede kalır.

Vasküler direnç (VR), esasen endoteldeki bir artıştan dolayı belirgin şekilde düşer:
göre vazodilatuvar prostasiklin (PG I2). tromboksan A2 (TXA2)
trombosit aktivasyonunun güçlü bir vazodilato ve inhibitörü olan nitrik oksit (NO)
indüklenebilir NO sentaz (iNOS), plasenta tarafından üretilir; bu, feto-plasental perfüzyon basıncını kontrol etmek için bir mekanizma olabilir

Sistemik etkilerden biri, kan basıncının (CO x VR) düşme eğiliminde olmasıdır

Heamatolojik sistem
Plazma hacmi% 40’a kadar artar. Hematokrit eğilimindedir
Çünkü kırmızı hücre kütlesinde bir artış olmasına rağmen,
plazma hacminden daha azdır.

20 hafta 30 hafta 40 hafta
gebelik haftasının
Aynı nedenden dolayı toplam proteinde nispi bir düşüş vardır, ancak fibrinojen seviyeleri diğer bazı pıhtılaşma faktörleriyle birlikte artar

Bu artan pıhtılaşabilirlik, plazminojen inhibitörlerindeki artışla daha da artar
İnhibitörler *
Aktivatörler

Plazminojen

Plazmin

Fibrin yıkım ürünleri
(FDP)
Fibrin *
* Hamilelikte artış

Üriner sistem ve su dengesi
Böbrek izleri gebeliğin 10 haftasında genişlemeye başlar (sağ> sol). Dilatasyon doğumdan 12-16 hafta sonra devam eder.
Renal kan akımı hamilelikte yaklaşık% 75 artar ve sonuçta artmış inulin ve kreatinin klirensi ile gösterildiği gibi glomerüler filtrasyon hızında (GFR) bir artış görülür
Toplam vücut suyu 6-8 L artar ve plazma ozmolalitesi düşer. Bunlar karşısında normal idrar hacimlerinin geçişi hamileliğe özgüdür. Osmorekeptörlerin sıfırlanması ve arginin (AVP) salgılanmasının sürdürülmesinden kaynaklanmaktadır.
Hamile kadın, vücut suyunda meydana gelen bu değişiklikler karşısında sodyumu tutan önemli miktarda enerji harcar.

Doğum öncesi bakım


Geleneksel bakım modeli, kadının her 4 haftada bir 28 haftaya kadar ebe ve / veya doktor tarafından görülmesini; 28 ila 36 haftada bir 2 haftada bir ve daha sonra haftada bir. Yerel antenatal klinik ve hastane arasında paylaşılan ve aşağıdaki programın önerildiği komplikasyon gelişme riski olmayan kadınlarda bunun gerekli olduğu kanıtlanmamıştır:

Yerleşik doğum kliniğine 8-12 hafta, rezervasyon düzenlemek ve tarihleri ​​onaylamak için
Herhangi bir yüksek risk faktörü varsa danışmana 12-15 hafta (ideal durumda bu, doğum öncesi tarama için kullanılabilecek bir dönemdir, örneğin Nuchal Translucency ve serum taraması kullanılarak Down sendromu taraması)
Fetal anomali taraması, servikal uzunluk, uterin arter Doppler, fetal büyümeyi kontrol etmek için 20-24 hafta
26-28 hafta PIH ve anormal glisemik parametrelerin gelişimini kontrol eder
Sunumu kontrol etmek için 36 hafta, seçilen Breech vakasında ECV öner
37 teslimat öncesi değerlendirmeyi tamamladı
teslim edilmezse, hastaneye haftalar (Vadeli)
Herhangi bir ek ziyaret açıkça belirtilmiş bir hedef olmalıdır.
Örneğin. Risk belirteçleri şimdi mevcut.

Rutin Değerlendirme
Her sonraki ziyarette:
idrar analizi
Kan basıncı
Periferik ödemi hariç tut
Fundal yüksekliğini ölçün ve kaydedin (symphysis pubis üstünde cm olarak)

Üçüncü üç aylık dönemde yapılan her ziyaret:
Fetal yalan ve sunum
Fetal kalp varlığı
Fetal hareketlerin hasta farkındalığını kaydedin

26 ve 36. haftalarda (en az):

Tam kan sayımı
Rh negatif kadınlarda Rh-D antikorları ve gerekirse diğer antikorlar.
Olumsuz özelliklerin varlığı (veya gelişimi), yukarıdakine daha fazla dikkat edilmesini ve maternal ve fetal refah değerlendirmesi için daha sofistike değerlendirme yöntemlerinin kullanılmasını gerektirir.

Hamilelik sırasında ortaya çıkabilecek risk belirteçleri arasında:
vajinal kanama
hipertansiyon
proteinüri
kalıcı glikozüri
idrar yolu veya diğer enfeksiyonlar
oligohidramnios
polihidramniyoz
Son trimesterde fetal hareketlerde belirgin azalma
intrauterin büyüme geriliği
yanlış beyanlar (34 hafta sonra).

ANTENATAL BAKIMDA ULTRASOUND
Ultrasonik görüntülemenin en faydalı olduğu klinik durumlar arasında şunlar vardır:

erken gebelikte vajinal kanama ve / veya karın ağrısının değerlendirilmesi. Bu düzenli bir erken hamilelik sorunu kliniğinde en verimli ve etkili bir şekilde yapılabilir.
Gebelik yaşının doğru olarak belirlenmesi – Adet tarihi, kadınların% 35’ine kadar güvenilmez olabilir
serum AFP seviyelerinin daha kesin yorumlanmasını sağlamak
çoğul gebelik ve koryonite tanısı
bir tarama programının bir parçası olarak veya bireysel risk yüksek olduğunda fetüsün ağır konjenital anomali açısından incelenmesi; ve amniyosentezden veya koryonik villus örneklemesinden önce
Rahim tarihler için küçük veya büyük olduğunda cenin boyutunu ve likör hacmini kontrol etmek için
yüksek riskli gebeliklerde fetal büyümenin izlenmesi (bkz. s. 54). Fetal umbilikal arter dalga formlarının Doppler ultrason değerlendirmesinin eklenmesi bu durumda yararlı olabilir, ancak düşük riskli gebeliklerde rutin olarak kullanılamaz
plasenta bölgesini belirlemek ve bazı antepartum heamorrages (APH) kaynağını belirlemek
palpasyonla belirsiz ise fetal sunumun belirlenmesi
Yanlış sunumlarda cenin tutumunu keşfetme
Herhangi bir obstetrik müdahalenin daha güvenli zamanlaması (örneğin, olgunluk için).

RUTİN DIŞI HEDEFLER

Her ne kadar rutin tarama politikasının gebelik sonucunu etkilediği önemli bir şekilde gösterilmese de, genellikle klinik değere sahip olduğu düşünülmektedir.
Her merkezin net bir politikası olmalıdır.
Ultrason taraması öneriliyorsa önerilen en uygun program:
Yaklaşık 12 haftalık bir gebelikte yapılan ilk tarama, devam eden hamileliği ve gebelik yaşını teyit edebilir (Down’ın 15 haftadaki tarama testlerinde daha iyi danışmanlık ve doğru zamanlama sağlar); ve anensefali gibi majör anomalileri hariç tutun (gebeliğin daha güvenli bir şekilde sonlandırılmasını sağlar)
20 haftalık ikinci bir tarama, ciddi malformasyonların tespitinde en iyi öngörü değerine sahiptir (erken taramanın ciddi kalp anomalilerini kaçırması daha olasıdır)
Herhangi bir risk markörünün yokluğunda başka bir tarama yapılmamıştır.
Taramalar sadece tam eğitimli personel tarafından yapılmalı (veya denetlenmeli) (aşağıya bakınız).
ULTRASOUND GÜVENLİĞİ

Ultrasonun anne, bebek ve operatör için güvenli bir şey olduğuna dair hiçbir kanıt yoktur.
Operatörün becerisi çok önemlidir. Yanıltıcı bilgi yanlış yönetim kararlarına yol açacaktır.

Gebelikte döllenme öncesi bakım


Bakımın hamilelikten önce başlaması önemlidir, çünkü:
Kadınların çoğu hamileliği, yetersiz beslenmesi, yoğun bir şekilde içilmesi ve optimal sağlık durumunun altında olması, Fetal gelişimin en kritik aşaması, ilk doğum öncesi kliniğe devam ettiği sırada tamamlanmaktadır ve olumsuz faktörler etkilerini üretmeye başlamıştır.
Gebelik öncesi incelemeler şunları sağlar:
Kronik hastalığı olan kadınlar (örneğin diyabet) mümkün olduğu kadar sağlıklı bir durumda hamile kalmak için
ideal vücut ağırlığının üstünde veya altında olanlara sunulacak diyet önerileri
sigarayı bırakmak ve alkol alımını azaltmak için teşvik
endişeli, önceki bir hamilelikte problem yaşayan veya doğuştan bozukluğu olan bir çocuğun kişisel veya aile öyküsü olanlara verilmesi önerileri
kadın hassas ise, kızamıkçık bağışıklaması
alınacak temel ağırlık ve tansiyon ölçüleri.

Bu bakımın çoğu birinci basamak sağlık hizmeti ekibinin uygun sorumluluğudur; Bununla birlikte, uzmanların, hekimlerin ve klinik genetikçilerin uzmanlıklarını sağlamak için hazırlanmaları gerekir.

DOĞUM ÖNCESİ BAKIM
Doğum öncesi bakım, anne ve bebeğe zarar verme riskini değerlendirmeyi ve ortadan kaldırmayı amaçlayan bir tarama sistemidir.
50 yıl önce geleneksel bakım kalıpları; birincil hedefi, anne ölümlerini ve morbiditeyi azaltmaktı.
Günümüzde rutin olarak kullanılan önlemlerin azının yararı kanıtlanmıştır.
‘Kanıt’ kolay değil, ne sonuçların ölçüleceğini belirlemede zorluk çekiyorsa, onları ölçmeden bile!

KLİNİK REZERVASYON DEĞERLENDİRMESİ
Yaş, medeni hal ve yerçekimi dahil olmak üzere idari detaylar kaydedilir.
Doğru bir adet öyküsü, gebelik yaşını değerlendirmek için önemlidir.

Tarihçe
Tıbbi ve cerrahi; obstetrik; aile; sosyal, sigara, alkol ve ilaç alımı; aşılama riski
Muayenede :
Ağırlık; yükseklik; kan basıncı; protein, kan ve glukoz için idrar tahlili
Genel — göğüs, kalp, göğüs vb.
Abdominal – fundal yükseklik (mümkünse), herhangi bir anormal kitlenin veya hassasiyetin varlığı
Pelvik – rutin vajinal muayene gerekli değildir
Son 5 yıl içinde hiçbiri eğer servikal smear
Ultrason taraması

Araştırmalar
FBC ve belirtildiği zaman hemoglobinopati olup olmadığını kontrol edin, ABO ve Rh grubu ve antikorları kontrol edin: kızamıkçık bağışıklığı; VDRL
Down sendromu için 15 haftada biyokimyasal tarama (bunlar isteğe bağlıdır ve çoğu gelişmiş ülkelerde yapılır); hepatit B durumu; HIV statüsü yüksek olan kadınlarda rızaları ile risk altında
Önceden idrar sepsisli bir hastada özellikle kültür ve duyarlılık için orta akım idrar (MSU), Önceden labour.ve asemptomatik bakteriüri.

Doğum öncesi bakımın uygun şekli ve doğum yeri anne seçimine ve risk belirleyicilerin varlığına göre belirlenir.

Politika hamilelik sırasında sürekli olarak yeniden değerlendirilmelidir.
Hamilelik riski düşük olan kadınlar kendi yerel sağlık personeli ile tartışılabilir.

Düşük riskli Gebelikler
35 yaşın altındaki ikinci, üçüncü veya dördüncü gebelik
Tıbbi, psikolojik veya obstetrik kontrendikasyon yok
Tanınan fetal risk yok (ör. Büyüme geriliği; al yanak veya diğer antikorlar)

Gebelikte riskler


Gebe kalmış kadınların karşısına çıkabilecek risklerle ilgili bir yazı derledim sizeler için, takıldığınız noktaları alttan yorum olarak sorun, elimden geldiğince cevaplarım. Risk, belirli bir olayın ortaya çıkma olasılığıdır.
“Risk altındaki” bir hamilelik, anne ve / veya bebekte olumsuz sonuç olasılığının genel olarak hamile kadınlar için olduğundan daha fazla olduğu bir durumdur.
Belirli bir olayın riski ile ilişkili faktörler ‘risk belirteçleridir.
‘Yüksek risk’ ve ‘düşük risk’ terimlerinin yararlı olması için, özel risklerin olasılığı, niteliği ve kapsamı dikkate alınmalıdır.
Belirli bir sonucun yüksek riski mutlaka başka bir olumsuz sonuç riski anlamına gelmez.
Kötü bir sonucu olan ciddi bir durumun düşük riski, küçük etkileri olan daha düşük bir problem riskinden daha fazla ağırlık verilmelidir.
Risk algısı bireyler arasında değişmektedir.

Son zamanlarda yapılan bir Sri Lankalı çalışması, düşük riskli gebeliklerde geç risk değerlendirmesi ile olumsuz gebelik sonuçları arasındaki olumsuz korelasyonu göstermektedir; bu, doğum öncesi ziyarette ilk değerlendirmeden sonra hastaların üçüncü trimesterde yeniden değerlendirilmesinin önemini vurgulamaktadır.
Doğumla alakalı riskler nelerdir?

cenin’e ait riskler :
Rahim içi ölüm
erken doğum
intrauterin büyüme geriliği
doğuştan malformasyon
perinatal ölüm

Anneye ait riskler :
Glisemik bozukluklar (GDM ve PGDM)
Hipertansif bozukluklar (PIH ve kronik hipertansiyon)
Kalp hastalıkları
Doğum Öncesi Heamorrage ve Doğum Sonrası Heamorrage
malpresentasyonlar
Çoğul gebelikler
Venöz tromboembolizm
Trombofililer dahil diğer tıbbi bozukluklar
Önceki bebek> 4 kg
Önceki plasental abrupsiyon veya üçüncü aşama anormallik
Önceki sezaryen
Önceki ölü doğum ya da yenidoğan ölümü
Önceki üçüncü derece yırtılma
NTD yokluğunda yükselmiş serum a-fetoprotein (AFP) seviyeleri
Çoklu hamilelik
Hamilelikteki belirli riskleri değerlendirmek için bir rehber

Risk belirleyicilerin varlığı için tarih ve muayene
önceki kayıtların tespiti
diğer sağlık çalışanlarından gelen bilgiler
tüm hamile kadınlara sunulan tarama testleri
Tarama testinin pozitif olduğu veya klinik belirti ve semptomları olanlar için tanısal testler.

Müdahaleler
Teşhis ve tedavi edici müdahalelerin kendine özgü riskleri vardır.
Bazı durumlarda bir müdahale, birinin önlemeye çalıştığı zarara neden olabilir.
Kanıtlanmış fayda olmadan yapılan bir müdahale, ‘zarar vermeyecek’ temeline dayandırılamaz.

%d blogcu bunu beğendi: